Politica de confidențialitate
Data actualizării 26-10-2022
Data intrării în vigoare 26-10-2022
Această Politică de confidențialitate descrie politica SC NIKTO ALYONA BRAND SRL, Str. Piata Alexandru Mocioni, Nr.7, Ap.4,, Timis, email: office@niktobrand.com, telefon: +40 726 465 465, privind colectarea, utilizarea si partajarea datelor cu caracter personal, date colectate daca folositi site-ul nostru ( www.niktobrand.com), numit „Serviciul”. Prin accesarea și utilizarea Serviciului nostru, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și partajarea informațiilor și datelor personale puse la dispoziție în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, vă rugăm să nu accesați și să nu utilizați Serviciul nostru.
Putem modifica această Politică de confidențialitate în orice moment, fără notificare prealabilă, și vom publica versiunea revizuită și data intrării în vigoare. Politica revizuită va intra în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării și pentru utilizatorii care au acceptat vechea politică. Accesul la Serviciu și utilizarea acestuia după acest termen implică acceptarea automată a Politicilor revizuite. În consecință, vă recomandăm să consultați periodic pagina Politică de confidențialitate.

INFORMAȚIILE PE CULEGEM
Colectăm și procesăm următoarele informații puse la dispoziție de către utilizator în legătură cu accesarea și utilizarea Serviciului:
Nume, Adresă de e-mail, Telefon, Adresă, Date de facturare

CUM COLECTEM ACESTE INFORMAȚII
Colectăm/prelucrăm informații în următoarele situații:
(1) La deschiderea unui cont nou pe site: Da;
(2) Când interacționați cu site-ul: cookie-uri precum Google Analytics, Facebook Pixel, alte cookie-uri în conformitate cu Politica de cookie-uri etc.;
(3) Pe baza consimțământului (ex: abonament la newsletter): Da;
(4) Când ne contactați direct sau prin formularele de contact;
(5) Când efectuați o plată: Da. Nu stocăm datele cardului pe serverul nostru, plata se face în siguranță printr-un procesor de plăți (ex: paypal, stripe, mobilpay, payu etc.);

CUM UTILIZAM INFORMATIILE CULEGATE
Folosim informațiile colectate în următoarele scopuri:

Marketing, Crearea conturilor de utilizator, Colectarea feedback-ului, Procesarea comenzilor, Termenii și condițiile consimțământului
Dacă intenționăm să folosim informațiile colectate în orice alt scop, vă vom cere acordul înainte de utilizare și numai după primirea consimțământului și numai în scopurile pentru care a fost solicitat, acesta va fi utilizat în mod corespunzător. Excepția poate fi doar în raport cu cerințele sau obligațiile impuse de lege.

CU CUI ÎN IMPARTIM INFORMAȚII:
Nu vom împărtăși informațiile personale colectate cu terțe părți fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția unor situații limitate, cum ar fi cele de mai jos.
Analytics (ex: Google Analytics)
Condiționăm transferul către acești terți de utilizarea informațiilor numai în scopul pentru care au fost colectate și transferate și de a nu le stoca mai mult decât perioada de colectare convenită pentru îndeplinirea scopului.
Este posibilă partajarea informațiilor colectate pentru următoarele: (1) pentru a respecta obligațiile legale, sau pentru a aplica hotărâri judecătorești; (2) pentru a demonstra colectarea consimțământului pentru această Politică de confidențialitate; (3) pentru a răspunde reclamațiilor privind încălcarea drepturilor terților de către Serviciul nostru. În cazul în care Serviciul nostru sau compania fuzionează sau este achiziționată de o altă companie, informațiile colectate vor reprezenta active transferate noului proprietar.

DEPOZITAREA INFORMAȚIILOR CULEGATE
Vom păstra informațiile colectate timp de maximum 24 de luni sau atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, așa cum este detaliat în această Politică de confidențialitate. Ni se va cere să păstrăm anumite informații pe termen mai lung, precum înregistrările contabile cerute de legislația în vigoare, sau în alte scopuri legitime, precum: aplicarea legii, prevenirea fraudei.
Datele anonime și informațiile agregate, care nu vă pot identifica (direct sau indirect), ar putea fi stocate pe termen nelimitat.

DREPTURILE TALE
În funcție de legislația aplicabilă, aveți dreptul de a accesa și rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de noi, aveți dreptul de a primi o copie a datelor colectate, aveți dreptul de a vă opune sau de a restricționa prelucrarea anumitor date cu caracter personal , aveți dreptul să vă adresați autorității competente cu petiții sau reclamații cu privire la drepturile dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta după cum urmează: Nikto Brand, marketing@niktobrand.com, marketing@niktobrand.com. Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă, în termen de 30 de zile.

Ai posibilitatea de a te opune prelucrării pentru comunicări de marketing sau analizei pentru publicitate personalizată, prin modificarea setărilor sau direct prin email la adresa
marketing@niktobrand.com.
Vă rugăm să luați în considerare că anumite informații colectate sunt necesare pentru funcționarea Serviciului, iar retragerea consimțământului poate face ca acestea să nu fie disponibile pentru utilizare.

COOKIE, URMĂRIRE
Pentru mai multe detalii despre cookie-urile și tehnologiile utilizate, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.

SECURITATE
Securitatea datelor și informațiilor colectate