TERMENI ȘI CONDIȚII NIKTO BRAND www.niktobrand.com este marca NIKTO ALYONA BRAND S.R.L. Numele companiei: SC NIKTO ALYONA BRAND SRL RO: RO43830954 CUI: J35/874/02.03.2021 IBAN: RO86BTRLRONCRT0592497001 – Banca Transilvania Adresa: Str. Piața Alexandru Mocioni, Nr. 7, Ap. 4, Județul Timiș Email general: office@niktobrand.com Telefon: +40 726 465 465


Vă rugăm să citiți Termenii, Politica noastră privind cookie-urile și Politica noastră de confidențialitate (denumite în continuare „Politicile de protecție a datelor”) înainte de a utiliza site-ul web și de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Accesând și utilizând www.niktobrand.com și/sau plasând o comandă prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor și politicilor de protecție a datelor și sunteți de acord să respectați acești Termeni și Politica de confidențialitate. protejarea datelor.
Dacă nu sunteți pe deplin de acord cu Termenii și politica de protecție a datelor, nu utilizați acest site web. Acești Termeni pot fi modificați. Sunteți responsabil să citiți Termenii și Politicile de protecție a datelor în întregime, deoarece se vor aplica Termenii și Politicile de protecție a datelor aplicabile în vigoare la momentul în care încheiați contractul relevant (așa cum este definit mai jos) sau utilizați acest Site.
Dacă aveți întrebări despre Termeni sau Politica de protecție a datelor, ne puteți contacta oricând prin e-mail la office@niktobrand.com Contractul (așa cum este definit mai jos) poate fi reziliat dacă alegeți să faceți acest lucru. , în oricare dintre limbile în care Termenii sunt disponibili pe acest site web.
DEFINIȚII GENERALE
SITE / DOMENIU:
• toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod prin utilizarea echipamentelor digitale;
• conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către NIKTO BRAND prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat al NIKTO BRAND UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informatiilor de contact, specificate sau nu de acesta;
• informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele aplicate de NIKTO BRAND intr-o anumita perioada;
• informatii privind produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de un tert cu care NIKTO BRAND a incheiat contracte de parteneriat, pe o anumita perioada;
• date referitoare la NIKTO BRAND sau alte date privilegiate ale acestuia.
SERVICIU – serviciul de comerț electronic realizat exclusiv pe porțiunile disponibile publicului SITE-ului, în sensul oferirii CLIENTULUI posibilitatea de a contracta produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, inclusiv alte mijloace de comunicare la distanță (ex. prin telefon).
UTILIZATOR – Persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau in baza unui acord de utilizare intre niktobrand.com si acesta.
CONT – setul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur utilizator accesul în zonele restricționate ale site-ului prin care se face accesul la SERVICIUL.
CLIENT – Persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care are sau obtine acces la CONTINUT si SERVICIU, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.) sau in baza unui acord de utilizare intre niktobrand.com si acesta, sau persoana fizica sau juridica care beneficiaza de produsele si/sau serviciile oferite de niktobrand.com si achizitionate de acesta.
NEWSLETTER – mijloc de informare periodică, exclusiv electronică, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de www.niktobrand.com într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea www.niktobrand.com cu referire la informații. cuprinse în ea.
TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs/serviciu de către NIKTO BRAND către Client, indiferent de modalitatea de livrare.
CONTRACTUL LA DISTANTA - conform definitiei cuprinse in OUG (Ordonanta de Urgenta a Guvernului) nr. 34/2014.
1. POLITICA GENERALĂ
Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu are un alt acord de utilizare valabil încheiat între NIKTO BRAND și acesta.
1. A. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public www.niktobrand.com
b. Utilizarea, incluzând dar fără a se limita la accesarea, vizitarea și vizualizarea conținutului/serviciului, implică aderarea utilizatorului sau clientului la acești termeni și condiții, cu excepția cazului în care conținutul respectiv nu are condiții de utilizare clar formulate.
c. Prin utilizarea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, este responsabil pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau orice alte daune produse site-ului, continutului, serviciului, NIKTO BRAND sau oricarei terte persoane cu care NIKTO BRAND are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
d. Dacă Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau revocă consimțământul dat pentru document:
1.d.1. Renunță la: acces la serviciu, alte servicii oferite de NIKTO BRAND prin intermediul site-ului, primirea de newslettere și/sau comunicări de la NIKTO BRAND de orice fel (electronic, telefonic, etc.), fără nicio altă garanție din partea NIKTO BRAND .
1.d.2.NIKTO BRAND va șterge toate datele referitoare la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație suplimentară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
1. e. Clientul/Utilizatorul poate oricând să-și reconsidere decizia de a fi de acord și/sau accepta documentul, în forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
1.f. Pentru exercitarea dreptului prevăzut la art. 1.4, poate contacta NIKTO BRAND sau poate folosi linkurile din conținutul primit de la NIKTO BRAND în acest scop.
1. g. Clientul nu poate revoca acordul exprimat în favoarea documentului în timpul executării unui Contract, sau până în momentul în care nu va plăti contravaloarea tuturor Contractelor neachitate față de NIKTO BRAND.
h. Dacă Clientul a plătit valoarea tuturor Contractelor restante împotriva NIKTO BRAND și revocă consimțământul exprimat în favoarea documentului în timpul executării unei Comenzi, NIKTO BRAND își va anula Comanda fără nicio obligație suplimentară a vreunei părți față de cealaltă sau față de oricare. partea poate pretinde celorlalte daune-interese.
2. CONȚINUT
2.A Conținutul informativ/imagine prezentat pe site-ul NIKTO BRAND este proprietatea intelectuală a NIKTO BRAND.
2.b. Clientului/Utilizatorului nu îi este permis să copieze, să transfere, să modifice și/sau să modifice în alt mod, să utilizeze, să facă linkuri către, să afișeze, să includă orice conținut în orice context, altul decât cel prevăzut inițial de NIKTO BRAND, pentru a include orice conținut din afara site-ului web NIKTO BRAND , eliminați semnele care semnifică drepturile de autor ale NIKTO BRAND asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția consimțământului expres al NIKTO BRAND.
2. c. Orice conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloace, face obiectul documentului, cu excepția cazului în care conținutul este însoțit de un acord de utilizare specific și valabil încheiat între NIKTO BRAND și acesta și fără niciun fel implicit sau expres. garanție oferită de NIKTO BRAND cu referire la acel conținut.
2. d. Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai dacă acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.
e. Dacă NIKTO BRAND acordă Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza, în forma descrisă într-un acord separat de utilizare, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces ca urmare a acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acestuia sau asupra conținutului definite în contract, numai pe durata existenței acestuia sau a acestor conținuturi pe site sau în perioada definită în contract, conform condițiilor definite în contract, dacă acestea există și nu reprezintă un angajament contractual al NIKTO BRAND pentru respectivul Utilizator, Client sau orice alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care poate fi sau este prejudiciat în orice mod ca urmare a acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
f. Niciun conținut transmis Utilizatorului sau Clientului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizionare nu constituie o obligație contractuală din partea NIKTO BRAND și/sau angajatul NIKTO. BRAND dacă există unul care a mediat transferul de conținut, dacă este cazul, către acel conținut.
g. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de document sau de Acordul de utilizare însoțitor, dacă există, este interzisă.
3.CONTACT
3. a. www.niktobrand.com publică pe site datele complete și corecte de identificare și contact ale Clientului sau Utilizatorului.
3. b. Prin utilizarea formularului de contact sau a serviciului prezent pe site, Utilizatorul sau Clientul permite NIKTO BRAND să îl contacteze prin orice mijloace disponibile, inclusiv prin mijloace electronice.
c. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea NIKTO BRAND de a contacta Utilizatorul sau Clientul.
d. Accesarea site-ului, utilizarea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări către NIKTO BRAND se face electronic, telefonic, sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil Utilizatorului sau Clientului și NIKTO BRAND, având în vedere – că astfel își dă acordul cu primirea notificărilor de la NIKTO BRAND în mod electronic și/sau telefonic, inclusiv comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.
e. NIKTO BRAND își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice fel, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.).
NEWSLETTER
4. a. Primirea newsletter-ului presupune ca Utilizatorul sau Clientul să completeze un formular și să accepte necondiționat documentul, dacă nu și-a exprimat deja acest acord.
4. b. Datele colectate de la Utilizator sau Client în scopul trimiterii newsletter-ului pot și vor fi utilizate de NIKTO BRAND în limitele Politicii de confidențialitate.
c. Renunțarea la primirea newsletter-ului de către Utilizator sau Client se poate face în orice moment:
4.c.1. Folosind linkul special conceput în orice newsletter primit.
4. c. 2. Prin modificarea acceptării acestora de a primi newsletter-ul și utilizarea paginilor din zone restricționate, prin utilizarea contului.
c. 3. Prin contactarea NIKTO BRAND, în conformitate cu informațiile de contact și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
d. Renunțarea la primirea newsletter-ului nu implică renunțarea la acceptarea dată pentru document.
e. NIKTO BRAND își rezervă dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite newsletter-ul precum și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter-ul, fără niciun angajament ulterior din partea NIKTO BRAND. , sau orice notificare prealabilă a acesteia.
f. NIKTO BRAND nu va include în newsletterele sale trimise Utilizatorului sau Clientului, niciun alt tip de material publicitar sub formă de conținut care se referă la un terț care nu este partener al NIKTO BRAND, la momentul trimiterii newsletter-ului.
5. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
5. a. Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care deține sau își creează un cont sau nu.
b. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile documentului.
c. NIKTO BRAND poate limita accesul clientului la serviciu pe baza comportamentului său anterior.
d. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți.
e. Dacă un astfel de acces este descoperit, NIKTO BRAND își rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul clientului la conținut sau serviciu.
PRODUSE OFERITE DE WWW.NIKTOBRAND.COM
6.a Produsele vândute prin www.niktobrand.com sunt noi, în ambalaj NIKTO BRAND, iar la momentul actualizării stării comenzii complete sunt însoțite de factura fiscală transmisă prin email-ul menționat de CLIENT. Produsele si serviciile sunt oferite cu respectarea prevederilor prezentului document si in limita stocului disponibil. Din acest motiv NIKTO BRAND își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă dacă produsul nu se mai află în oferta curentă a NIKTO BRAND
6. b Prețurile afișate includ TVA (19%) și nu includ costurile de livrare. Prețul de achiziție imprimat pe factură va fi același cu cel stabilit de consilierul pentru clienți NIKTO BRAND la confirmarea comenzii ca și comandă fermă.
6.c Chiar dacă, în ciuda eforturilor noastre, un număr mic de produse pot avea prețuri greșite pe site, determinate eronat de aplicația noastră IT, prețul final este întotdeauna considerat cel acceptat de client în discuțiile cu consultanții NIKTO BRAND și Clienți. În cazul în care prețul real al produsului este mai mare decât prețul afișat pe site, consultanții noștri de vânzări au dreptul de a da curs solicitării dumneavoastră de a livra produsul la prețul publicat pe site, numai în măsura în care putem face acest lucru, ca tine .ai dreptul sa refuzi comanda. In cazul in care pretul real este mai mic decat pretul publicat pe site, si ati platit pretul in avans, diferenta va fi returnata conform acordului, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data primirii produsului.
6.d NIKTO BRAND nu oferă garanții, exprese sau implicite, cu privire la, dar fără a se limita la, funcționarea acestui site web, informațiile, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site și adecvarea acestora. pentru un scop anume. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că utilizarea acestui site și achiziționarea de produse sau servicii aferente se face pe propriul risc, singura excepție fiind obligația NIKTO BRAND de a acorda utilizatorilor dreptul de a rezilia unilateral contractul în conformitate cu legislația în vigoare, după cum se detaliază mai jos. în acest document. Imaginile publicate pe site au scop ilustrativ, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, ton, accesorii, aspect etc.).
7. VALABILITATEA OFERTELOR
7. a. NIKTO BRAND isi rezerva dreptul de a modifica tarifele aplicate pentru produsele si/sau serviciile disponibile pe site fara notificarea prealabila a Utilizatorului sau Clientului.
7. b. Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu poate fi modificat la un moment dat după emiterea acesteia decât cu acordul părților.
c. Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu poate fi modificat.
d. Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada dintre emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract, numai dacă modalitatea de plată aleasă de el este rambursarea.
8. COMANDA ONLINE
8.a Clientul poate oricând plasa comenzi pentru produsele vândute, exclusiv pe site.
8.b. Prin finalizarea comenzii, Clientul este de acord ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la momentul plasarii comenzii, numite in acest document si in comanda emisa.
8. c. Prin finalizarea comenzii, Clientul este de acord ca NIKTO BRAND să îl poată contacta, în următoarele scopuri/situații, prin orice mijloc disponibil/acordat de NIKTO BRAND, în funcție de scop/situație: c
1. Validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate, conform art. 8.c.1, inclusiv în funcție de situație și alte servicii cu valoare adăugată (adică transport etc.) 8.c.2. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produsului.
8.c.2. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produsului.
8 D. NIKTO BRAND poate rezilia automat comanda plasată de Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri: 8.d.1
Datele furnizate de Client pe site sunt incomplete sau incorecte
8. d. 2. Activitatea Clientului pe site poate și/sau provoca daune de orice fel din partea NIKTO BRAND și/sau partenerii săi
8.d.3. fara nici o justificare.
8.e.2. Din momentul în care Clientul validează valoarea comenzii efectuate sau când NIKTO BRAND îl informează pe Client despre comanda sa validată, comanda sa devine Contract la Distanță, aplicând astfel definițiile cuprinse în OUG (Ordonanța de Urgență a Guvernului) nr. 34/2014, denumită în prezentul document Contract, la care se anexează, dar fără a se limita la, acești Termeni și Condiții.
8. f. Detaliile de livrare ale produselor, inclusiv, dar fără a se limita la timpul necesar pentru livrare, nu constituie o obligație contractuală din partea NIKTO BRAND, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare dintre părțile pot fi sau sunt prejudiciate. în vreun fel ca urmare a încălcării acestora.
g. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.
9. PLATA PRODUSELOR
9. a Produsele comandate trebuie achitate integral, in caz contrar livrarea nu se va face. Plata produselor comandate de pe site-ul www.niktobrand.com conform acestor „Termeni și Condiții” se poate face în avans sau la livrarea produselor (rambursare). NIKTO BRAND își rezervă dreptul de a solicita plata produselor în avans în anumite cazuri.
b Plata in avans se poate face prin sistemul de plata securizat Netopia Payments pentru comenzile efectuate din si pe teritoriul Romaniei, comenzile cu plati in avans efectuate avand prioritate in procesul de livrare. Comenzile internationale nu beneficiaza de sistemul Ramburs la Livrare. Cardurile de credit sunt supuse verificărilor de validare și autorizare de către instituția emitentă. In cazul in care nu primim autorizatia necesara, nu vom fi responsabili pentru nicio intarziere in livrarea produselor comandate sau, dupa caz, nelivrarea acestora si nu vom putea incheia niciun Contract cu dumneavoastra.
10. LIVRARE
10.a Produsele vor fi livrate oriunde in Romania, in termen de 2-4 zile lucratoare. Comenzile achitate in avans prin sistemul de plata Netopia Payments vor fi trimise imediat dupa autorizarea acestora, fara a fi nevoie de confirmare din partea clientului. In cazul in care livrarea nu reuseste in termenul mentionat, veti fi contactat telefonic.
Livrarea se face prin marfa urgenta, tarifele fiind aceleasi in orice locatie de pe teritoriul Romaniei.
Clientul este anuntat de catre firma de curierat telefonic, prin email si mesaje text asupra numarului prevazut de termenul de livrare, suma datorata de client (in cazul sistemului de plata Ramburs) si orice incercari de reincercare, daca este cazul.
10.b In cazul in care clientul nu este gasit la adresa mentionata, in intervalul de timp convenit, curierul nostru va reveni inca o data dupa ce a reusit sa il contacteze, dupa care comanda va fi anulata si produsul returnat la sediul NIKTO BRAND, clientul. va suporta costurile unei noi livrari, indiferent de valoarea produselor comandate. În cazul clienților care au refuzat livrarea în istoricul comenzilor, NIKTO BRAND își rezervă dreptul de a nu expedia comenzile ulterioare până când plata avansului nu a fost efectuată prin sistemul de plată cu card.
10.c .NIKTO BRAND își rezervă dreptul de a întârzia sau anula livrările produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive care nu pot fi controlate de NIKTO BRAND, inclusiv: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste. , revolte, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii române.
10. d. Valoarea maximă a daunelor care poate fi plătită de NIKTO BRAND oricărui client în caz de nelivrare sau livrare necorespunzătoare este suma încasată de NIKTO BRAND de la acest client.
11.
12. SCHIMBAREA PRODUSELOR
Produsele care se realizeaza la comanda la cererea clientului sunt supuse Ordinului 130/2000. Capitolul 2, art. 10 c) consumatorul nu poate rezilia unilateral următoarele tipuri de contracte decât dacă părțile au convenit altfel: contracte de furnizare de produse executate conform specificațiilor consumatorului sau de produse distinct personalizate, precum și cele care, prin natura lor, nu pot fi returnate la ele sau se pot degrada sau deteriora rapid;
Acestea fiind spuse, pentru că produsele NIKTO BRAND sunt realizate la comandă, NU POT FI RETURNAT, dar pot fi schimbate!
Avem doua cazuri in care produsele pot fi schimbate:
1. Daca clientul face marimea gresita (taxele de transport sunt suportate de ea)
Daca facem marimea gresita (taxele de transport sunt suportate de noi)
ATENTIE: Produsul poate fi schimbat cu altul exact la fel, nu alt model! Doar daca culoarea produsului comandat nu mai este in stoc, atunci puteti alege alt produs!
După ce stabilim toate detaliile la telefon, vă vom trimite curierul pentru a ridica produsul. Așteptăm să ajungă la sediu, verificăm să fie în aceeași stare în care a fost expediat, cu toate accesoriile atașate, inclusiv cutia și fără semne de uzură, după care livrăm înlocuitorul în cel mai scurt timp. Nu ne trimiteți singur coletele, decât dacă am convenit!
Vă rugăm să verificați TERMENI ȘI CONDIȚII pentru returnarea unui produs către Nikto Alyona Brand SRL.
In cazul in care produsele nu sunt conforme cu starea in care au fost livrate - fara etichetele atasate si/sau cu semne de uzura, produsul va fi returnat clientului cu cheltuielile de transport suportate de acesta.
Orice nerespectare a termenilor si conditiilor mentionate in NIKTO ALYONA BRAND SRL atrage costuri suplimentare.
DECI PENTRU O COMANDĂ ONLINE CU MARCA NIKTO ESTE O RESPONSABILITATE.
12. FRAUDE SI SPAM
Calitatea serviciilor de gazduire, legaturi catre alte site-uri, erori de operare
NIKTO BRAND nu poate fi facuta responsabila pentru erorile de pe site, indiferent de motivele aparitiei acestora, inclusiv modificari ale site-ului, setari sau actualizari ale scripturilor programate. . NIKTO BRAND nu poate fi făcut responsabil pentru erorile cauzate de utilizarea anumitor browsere pentru a vizita site-ul web NIKTO BRAND.
NIKTO BRAND nu este responsabil pentru conținutul, calitatea sau natura site-urilor accesate prin link-uri de pe www.niktobrand.com. Pentru acele site-uri, responsabilitatea deplină revine proprietarilor site-ului respectiv.
Abonează-te și dezabonează-te la newsletter
Abonarea și dezabonarea la buletinul informativ al site-ului www.niktobrand.com este gratuită și voluntară și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și vă puteți dezabona în orice moment urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială prevăzută de legislația română și internațională.
Utilizarea newsletter-ului se face in aceleasi conditii de limitare a raspunderii din punct de vedere al continutului in care este autorizata utilizarea site-ului, in conditiile prevazute de prezentul document, iar politica de confidentialitate este descrisa in detaliu mai jos. . secțiune. NIKTO BRAND deține toate drepturile asupra conținutului newsletter-ului trimis abonaților în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în conformitate cu prevederile prezentului document.
Abonații newsletter-ului NIKTO BRAND pot retrimite aceste comunicări comerciale altor persoane, pe propriul risc, și cu condiția să nu fi modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit mesaje comerciale de la abonații newsletter-ului NIKTO BRAND se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați cu privire la prevederile acestui articol. În acest context, NIKTO BRAND nu poate fi făcut responsabil în niciun fel pentru acțiunile abonaților săi.
NIKTO BRAND își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are motive să creadă că abonatul nu respectă prevederile prezentului document.
12.1. NIKTO BRAND nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefon/SMS/etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
12.2. Clientul/Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru dezvăluirea datelor sale confidențiale către o terță parte.
12.3. www.niktobrand.com își declină orice responsabilitate, în cazul în care un Utilizator/Client este/este vătămat în vreun fel de către un terț care pretinde că este/reprezintă interesele NIKTO BRAND
12.4. Clientul sau Utilizatorul va informa NIKTO BRAND despre astfel de încercări, folosind datele de contact.
12.5. NIKTO BRAND nu promovează SPAM-ul.
12.6. Orice utilizator/client care și-a furnizat în mod explicit adresa de e-mail pe site poate alege să o ștergă.
12.7. Comunicările efectuate de NIKTO BRAND prin mijloace electronice de comunicare la distanță (adică, e-mail) conțin datele de identificare complete și corecte ale expeditorului sau link-uri către acestea, la momentul transmiterii conținutului.
12.8. Următoarele scopuri pot fi sau nu considerate o tentativă de fraudare a site-ului/conținutului și/sau NIKTO BRAND și vor fi inițiate proceduri penale împotriva persoanei sau persoanelor care au încercat sau au atins acest scop. (ură):
12.8.1. pentru a accesa datele oricărui alt utilizator/Client prin utilizarea unui cont sau prin orice altă metodă.
12.8.2. modifica sau alterează în alt mod conținutul site-ului sau conținutul trimis prin orice metodă de către NIKTO BRAND către Utilizator/Client
12.8.3. pentru a afecta performanța serverului/serverelor pe care rulează site-ul
12.8.4. accesează sau dezvăluie oricărei terțe părți care nu deține autoritatea legală necesară, conținutul trimis prin orice mijloc de către NIKTO BRAND către Utilizator/Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.
13. LIMITAREA RĂSPUNDERII
13A NIKTO BRAND nu poate fi făcut responsabil față de nicio persoană fizică sau juridică care utilizează sau se bazează pe conținut.
13. b. NIKTO BRAND nu poate fi făcut responsabil pentru nicio daune (directe, indirecte, accidentale sau nu/etc) rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informațiile tipului de conținut prezentat sau nu pe site sau pentru orice tip de eroare sau omisiuni în prezentarea de conținut care poate avea ca rezultat orice fel de pierdere.
c. Dacă un Utilizator/Client consideră că Conținutul postat prin orice mijloace de NIKTO BRAND încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate contacta NIKTO BRAND pentru detalii conform detaliilor de contact, astfel încât NIKTO BRAND să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
d. NIKTO BRAND nu garantează utilizatorului sau clientului accesul la site sau la serviciu și nu îi acordă dreptul de a descărca sau modifica parțial și/sau integral conținutul, reproduce parțial sau integral conținutul, copia sau exploata orice conținut în orice alt mod. , sau să transfere oricărei terțe părți orice conținut la care a avut și/sau a avut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al NIKTO BRAND.
e.NIKTO BRAND nu este responsabil pentru conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin link-uri de conținut, indiferent de natura acestor link-uri. Pentru acele site-uri, responsabilitatea revine în întregime proprietarilor lor.
f. NIKTO BRAND este exonerat de orice vinovăție în cazul utilizării site-urilor și/sau a conținutului transmis Utilizatorului sau Clientului prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mailului sau a unui NIKTO. Angajat BRAND, dacă este cazul, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau poate cauza daune de orice fel din partea Utilizatorului, Clientului și/sau oricărei terțe părți implicate în acest transfer de Conținut.
g. NIKTO BRAND nu oferă garanții directe sau indirecte, cum ar fi:
13.g.1. serviciul/produsul va fi conform cerințelor clientului
13.g.2. serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
13.g.3. produsele/serviciile obținute gratuit sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului
13.h. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt în niciun fel răspunzători pentru relațiile sau consecințele lor rezultate din, dar fără a se limita la, achiziții, oferte speciale, promoții, promoții, sau orice alt tip de relație/conexiune/tranzacție/colaborare. . / etc care pot aparea intre client sau utilizator si oricare dintre cei care se promoveaza direct sau indirect prin intermediul site-ului.
14. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
14. a. NIKTO BRAND garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său IT. Aceste informatii pot fi folosite de NIKTO BRAND pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzii, diverse oferte speciale, promotii etc numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor cu caracter personal către NIKTO BRAND nu implică nicio obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza în orice împrejurare furnizarea acestor date și pot solicita ștergerea lor din baza de date în mod gratuit. Orice astfel de solicitare/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, va fi transmisă, semnată și transmisă de către persoana înregistrată în baza de date prin e-mail la office@niktobrand.com
14. b NIKTO BRAND se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct. Cu toate acestea, datele cu caracter personal pot fi transmise autorităților abilitate să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități abilitate să efectueze orice verificări justificate de lege, dacă acest lucru este cerut în conformitate cu legislația în vigoare.
c. Informațiile furnizate către NIKTO BRAND sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje către personalul OFG, abonarea la newsletter etc.), conform legilor în vigoare. NIKTO BRAND nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail către terți, nu încurajează spam-ul și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.
d. NIKTO BRAND certifica ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si Ordonanta nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, cu modificarile ulterioare. Aceste drepturi includ (dar nu se limitează la):
dreptul de a cere NIKTO BRAND să confirme prelucrarea sau neprelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în mod gratuit;
dreptul de a solicita NIKTO BRAND rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea, în mod gratuit, a acelor date furnizate a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001;
dreptul de a solicita NIKTO BRAND să oprească, în mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
dreptul de a cere NIKTO BRAND să nu mai trimită mesaje promoționale.
Orice astfel de cerere/notificare va fi depusă, semnată și transmisă de către persoana înregistrată în baza de date prin e-mail la office@niktobrand.com
NIKTO BRAND nu poate fi făcut responsabil pentru erorile cauzate de neglijența utilizatorului în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. . NIKTO BRAND nu poate fi făcut responsabil în niciun fel pentru pierderea sau modificarea datelor cu caracter personal stocate în scopul specificat în acest document.
15. CAZURI DE FORȚĂ MAJORA ȘI CAZURI FORȚATE
15. A. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, niciuna dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în curs, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea în timp util și/sau în mod corespunzător, în totalitate sau în totalitate. parte, oricare dintre obligații. li se datorează în temeiul contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un caz de forță majoră.
b. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat anterior este obligat să informeze cealaltă, imediat și complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri pe care le are la dispoziție pentru limitarea consecințelor acelui eveniment.
c. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul sus-menționat este scutită de această obligație numai dacă evenimentul o împiedică să o îndeplinească.
d. Daca in termen de 15 zile de la data producerii acestuia, evenimentul respectiv nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea integrala a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa poata pretinde celorlalte daune-interese.
e. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să dovedească imposibilitatea executării obligațiilor în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 15. c.
16. Litigiu
16. a. Prin utilizarea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urile și/sau orice conținut transmis de NIKTO BRAND către Utilizator/Client prin accesare și/sau trimitere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), acesta este de acord cel puțin cu prezentați „Termeni și condiții de utilizare”.
16. b. Orice dispută cu referire la acești „Termeni și Condiții” care ar putea apărea între Utilizator/Client și NIKTO BRAND va fi soluționată pe cale amiabilă.
c. NIKTO BRAND nu este responsabil pentru nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte datorii, dacă acestea sunt cauzate direct de nerespectarea de către dvs. a Termenilor și condițiilor.
d. Orice dispută de orice fel care ar putea apărea între Utilizator și NIKTO BRAND sau partenerii săi va fi soluționată pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, conflictul va fi solutionat in instanta, in conformitate cu legile romane in vigoare.
e. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus este considerată nulă din orice motiv, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
f. Acest document a fost intocmit si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.
VIRUSURI, HACKING SI MULTE
Nu aveți voie să abuzați de acest site www.niktobrand.com introducând în mod deliberat viruși hardware, cum ar fi hardware și software, precum și orice alt software neautorizat sau orice alt material rău intenționat sau dăunător din punct de vedere tehnologic. Orice încercare de a obține acces neautorizat la acest site web www.niktobrand.com, serverul care găzduiește acest site web sau orice alt server, computer sau bază de date asociate site-ului nostru este interzisă. Sunteți de acord să nu atacați acest site cu un atac distribuit de „refuzare a serviciului” sau un atac distribuit de „refuzare a serviciului”.
Încălcând această prevedere, puteți săvârși o infracțiune conform reglementărilor aplicabile. Vom raporta orice astfel de încălcare autorității competente de aplicare a legii și vom coopera cu autoritatea competentă pentru a identifica hackerul. De asemenea, în cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest site web va înceta cu efect imediat. NIKTO BRAND va lua, de asemenea, toate măsurile necesare pentru a vă restricționa accesul la Site pentru perioada maximă permisă de lege.
NIKTO BRAND nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile sau daunele cauzate de un atac „de refuzare a serviciului”, virus sau orice alt software sau material care este rău intenționat sau dăunător din punct de vedere tehnologic computerului, echipamentului, datelor sau materialelor dumneavoastră. ca urmare a utilizării acestui site web sau a descărcării conținutului acestuia sau a altor site-uri web către care acest site vă redirecționează.
18. DISPOZIȚII FINALE
18.a.NIKTO BRAND își rezervă dreptul de a face orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii/serviciului său, inclusiv modificări care pot afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă către Utilizatorul sau Clientul.
18.b.NIKTO BRAND nu poate fi făcut responsabil pentru orice erori de pe site din orice motiv, inclusiv modificări, setări etc., care nu sunt făcute de administratorul site-ului.
10.c.NIKTO BRAND isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice fel si/sau link-uri pe orice pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare. Excepție fac paginile în care sunt prezentate companiile partenere sau ofertele acestora și unde nu vor fi inserate bannere competitive.
Orice alta problema cauzata de produsele si serviciile prezentate pe www.niktobrand.com si care nu este deja abordata de niciun articol din acest document, va fi rezolvata pe cale amiabila in termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizarii problemelor in scris. , de către utilizator.
In cazul in care litigiul nu a fost solutionat pe cale amiabila, competenta revine instantelor romane sau unui organ de solutionare alternativa a litigiilor, agreat de ambele parti. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare a site-ului www.niktobrand.com, clientul își asumă pe deplin consecințele care decurg din utilizarea site-ului în aceste condiții.